česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Optické sítě 1.část

publikováno: 12.12.2012
Jak optické sítě fungují? Z čeho se skládají? K čemu jsou důležité a hlavně jaké s sebou přinášejí důležité výhody?
U optických sítí se informace šíří z jednoho místa do druhého pomocí světla ve skleněném vlákně. Přenášeným signálem můžou být jak data, tak obraz, hlas,...
Optická vlákna velmi zvětšují možnosti přenosu dat. Na rozdíl od metalické kabeláže mají optická vlákna větší šířku pásma a přenos dat na větší vzdálenosti za kratší dobu než je tomu u metalické kabeláže.
Historie optických vláken sahá do 70tých let, kdy bylo vytvořeno první optické vlákno a první komerční systém. Následovaly propojení hlavních měst, států a kontinentů. V dnešní době se optická vlákna používají jak v komerční sféře (ISP – Tripple play služby), v průmyslu, storage sítě, letectví, lodě, automobily, CCTV...

Optické sítě se skládají z těchto částí:

1. Optické kabely
Kabely se rozdělují dle prostředí, ve kterém jsou použity:
- vnitřní – instalace uvnitř budov
- venkovní – venkovní instalace
- univerzální – venkovní a vnitřní instalace
- speciální – různé ochranné izolace, např. proti agresivnímu prostředí

Dle typu:
- multimode do 2km
  • 62,5/125 – větší jádro, více vidů, menší šířka pásma
  • 50/125 – menší průměr jádro, méně vidů, větší šířka pásma
- singlemode pro vzdálenosti vyšší jak 2km
  • 9/125 – jeden vid (paprsek, vlna), velká šířka pásma

Konstrukčně jsou optické kabely vybaveny optickými vlákny, tažným prvkem, výplňovým prvkem a pláštěm kabelu.

Optická vlákna:
Jsou to tenká vlákna vysoce transparentního skla nebo někdy plastu, který přenáší světlo. Vlákna musí být chráněny primárním a sekundárním pláštěm a uložena v kabelu.

Vlákna se skládají z:
- jádra – střed optického vlákna, kde se přenáší světlo
- primární ochrany – vnější vrstva optického vlákna, která zachycuje světlo v jádru a vede ho podél
- sekundární ochrany – plastový plášť na povrchu vlákna, který zajišťuje ochranu samotného vlákna před vlhkostí a fyzickým poškozením
Takto složených vláken může být v optickém kabelu několik, např. 2, 4, 8, 12 a více.


2. Zakončení optické trasy:
Stejně jako metalické datové kabely, tak i optické kabely se zakončují nejčastěji v datovém rozvaděči. Zde se namísto patch panelů používají optické vany. Zakončení optického kabelu může být taktéž provedeno v samostatném boxu na stěně, popřípadě datové zásuvce (na straně klientů). Ve výše popsaných komponentech je každé vlákno zakončeno konektorem. Mezi nejpoužívanější konektory dnes patří:

SC, LC, STZa zmínku stojí ještě méně využívané FC, MT-RJ, E2000, EC

3. Další komponenty optické trasy: (každý komponent níže je jako odkaz na produkty v eshopu)
- optibox – nástěnný box slouží jako rozhraní pro řadové nebo rodinné domy, jako patrový rozvaděč nebo rozvaděč pro kanceláře, byty apod.
- zemní a nadzemní spojka – pro spojení dvou a více kabelů na optické trase
- optická kazeta – pro vyvázání jednotlivých optických vláken a jejich svárů
  • hřebínek pro uložení ochran svárů
  • ochrana sváru
- optická spojka - pro spojení dvou optických kabelů nebo optických vláken opatřených optickými konektory
- optické pigtaily – vlákno, které je na konci opatřené továrně nainstalovaným optickým konektorem
- optické patchcordy – optický propojovací kabel pro připojení např. aktivního prvku

Důležitost a výhody optických sítí:
- necitlivost vůči elektrickému a magnetickému rušení
  • možnost instalovat v souběhu se silovými kabely
  • bez přeslechů a vnějšího vyzařování energie
  • úplné elektrické oddělení vysílače od přijímače
- nízký útlum – větší dosažitelná vzdálenost/dosah
- vysoká přenosová kapacita
  • využití jak v páteřních spojích, tak i v domácnosti (sledování televize a současný download či upload velikých souborů Vám nezpůsobí žádný problém)
- bezpečnost provozu – bez možnosti vzniku jiskry a dotykového napětí, tedy bez možnosti úrazu el. proudem
- nepodléhá rušení, odrazům signálu, degradaci měděného kabelu vlivem času
- v dnešní době cenově srovnatelné s metalickou kabeláží
Pomohly Vám informace na této stránce?