česky | polski Facebook Linked In Twitter YouTube

Linked In Twitter

Školení pro instalační firmy

Pro koho je školení určeno?
Tento typ školení je určen pro instalační firmy. 

Kdy a kde se školení koná?
Toto školení pořádáme dvakrát ročně v Praze a Brně (popř. v jejich blízkém okolí) a je plánováno na dva dny (tj. jeden den metalická kabeláž, druhý den optická kabeláž a rozvaděče). Pro aktuální termíny školení a jejich obsazenost se nám prosím ozvěte na e-mail info@solarix.cz, kde Vám rádi sdělíme další informace.

Co se na školení dozvíte?
Kromě teoretických základů strukturované kabeláže je na školení Solarix pro instalační firmy kladen důraz na praktické dovednosti, které se týkají instalace prvků strukturované kabeláže, jejich správného měření, odstraňování chyb po jejich zjištění měřicím přístrojem atd. Školení je rozděleno do následujících částí:

A) První den
 • Metalická kabeláž část I. - co je strukturovaná kabeláž, přehled nejdůležitějších standardů, kategorií a tříd vedení, rozdíly mezi nimi, typické instalace
 • Metalická kabeláž část II. - konstrukce kabelů, třídy reakce na oheň, výběr vhodných instalačních kabelů a komponentů, strukturovaná kabeláž a PoE
 • Měření kabeláže - topologie měření, typy měřicích přístrojů, výkonové parametry, co dělat ve chvíli, když některý z parametrů neprochází měřením
 • Základy instalace - nejdůležitější instalační postupy a technické informace týkající se instalace strukturované kabeláže, výtah toho nejdůležitějšího z normy ČSN EN 50174
 • Praktická část - měření certifikačními měřicími přístroji od Fluke Networks, instalace testovací linky
 • Závěrečný test

B) Druhý den
 • Optická kabeláž část I. - princip přenosu optického signálu, typy optických vláken a jejich použití v praxi, konstrukce optických kabelů
 • Optická kabeláž část II. - typy optických konektorů a vlastnosti broušení ferulí, pokládka optických kabelů, ukončení vláken, měřicí přístroje a měření
 • Rozvaděče - vysvětlení pojmů, standardy a normálie, nabízené produkty a jejich typické použití, příklady, aplikace, zakázková řešení a jejich zadávání
 • Praktická část - instalace optického kabelu a panelu, svařování a měření
 • Závěrečný test

Co je výstupem ze školení?
Všichni účastníci obdrží certifikát "Authorized Installer", který je bude opravňovat k poskytnutí systémové záruky na produkty Solarix s délkou 20 resp. 30 let (více informací o systémové záruce zde). Kromě tohoto certifikátu si každý účastník ze školení odnese materiály, se kterými se na školení pracovalo (tj. prezentace v tištěné podobě, katalogy produktů atd.). Každá instalační firma pak dostane sadu se vzorky komponentů Solarix a nářadím. Platnost certifikátu účastníka školení jsou 3 roky.


... registraci systémové záruky pro vaši instalaci s komponenty Solarix můžete provést online?


Informace o termínech, cenách popř. další podrobnosti o školeních Solarix, získáte na telefonu +420 840 505 555 nebo e-mailu info@solarix.cz. Můžete nám také poslat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pomohly Vám informace na této stránce?