česky | polski Facebook Linked In Twitter YouTube

Linked In Twitter

Ochrana údajů

Provozovatelem tohoto serveru je společnost INTELEK.CZ s.r.o., která se zavazuje k níže uvedenému:

Copyright
Tento server je jak v části, tak v celku autorským dílem. Všechna práva vyhrazena. Veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Žádná část tohoto webu (obrázky, texty, popisy, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, společností a firem mohou být registrovanými obchodními známkami jejích příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace
Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací, získaných prostřednictvím provozovaného serveru. Provozovatel v žádném případě nenese následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti. Provozovatel se však ve vztahu k osobním údajům nezprošťuje odpovědnosti a povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.Pomohly Vám informace na této stránce?