česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Optické sítě - 2.část

publikováno: 4.4.2013
Na co si dát při návrhu řešení pozor? Jaké jsou možnosti instalací a jakou pro tyto instalace vybrat vhodnou technologii? Správně navrženou instalací v závislosti na prostředí a potřebách zákazníka předejdete mnoha problémům.

Výběr vhodného řešení:
Optické sítě nacházejí použití v mnoha instalacích, v různých prostředích. Některé z nich vyžadují speciální řešení.

FTTH - Fiber-to-the-home je typ optické trasy, kde komunikace probíhá po optickém vlákně od centrály až po obytný či firemní prostor uživatele. Dále může být signál šířen metalickým kabelem, bezdrátově, nebo i dalším optickým vláknem.

FTTB - Fiber-to-the-building nebo Fiber-to-the-basement je typ optické trasy, kde vlákno nedosahuje samotných obytných či firemních prostor uživatele a v podstatě končí ještě před nimi. Po těchto prostorách může být signál šířen metalickým kabelem, bezdrátově, nebo i dalším optickým vláknem.
Podle této definice lze o FTTB hovořit pouze v situaci, kdy je připojen větší počet obytných či firemních prostor.

FTTA - Fiber-to-the-antenna je typ optické trasy využíván hlavně mobilními operátory, kde komunikace probíhá po optickém vlákně od centrály až po anténu mobilního operátora.
WAN, LAN, Datové centra – zde nachází optické sítě další zásadní použití. Páteřní spoje a další řešení strukturované kabeláže.

Výběr vhodného optického kabelu - nejdůležitější pravidla:
- určit prostředí pro použitý kabel
- počet vláken pro přenos
- dát pozor na kabely s ocelovým kordem (nebezpečí při instalaci spojení dvou zemních potenciálů)
- vybrat kabel s vláknem jaké doporučuje výrobce aktivních prvků (62.5/125 , 50/125 , 9/125)

Typy a použití kabelů:
- pro dlouhé trasy (přes 10km) a s velkou šířkou pásma se doporučuje vybrat Singlemode (SM) vlákno (9 µm OS1)
- s příchodem 10G sítí, šířka pásma se vzdáleností prudce klesá a klasická Multimode (MM) vlákna (62.5 µm OM1) již nevyhovuje.
- novější Multimode vlákno, 50 µm OM3, je lepší volbou pokud jde o požadavky na pásmo (10G do 300m)
- Indoor kabely jsou flexibilní, některé i pevné, obsahují Tight Buffered vlákna. Tyto kabely se hodí pro jednoduché odbočování vláken.
- Outdoor aplikace vyžadují větší ochranu kabelu proti vodě, škůdcům (hlodavci), a dalších podmínkách hlavně pod zemí. Outdoor kabely vyžaduji zesílenou odolnost v tahu. Loose Tube kabely nejlépe splňují tyto požadavky.

Pokládka optických kabelů - nejdůležitější pravidla:
- konec kabelu musí být zaslepen ucpávkou proti tzv. oslepnutí - vniknutím vlhkosti a následným podchlazením může dojít k poškození vlákna
- při pokládce dodržování minimálního ohybu což je 20-ti násobek průměru kabelu
- minimální poloměr ohybu kabelu po instalaci musí být 10-ti až 15-ti násobek průměru kabelu
- při venkovní teplotě pod 0°C neprovádět instalaci z důvodu možného poškození kabelu

Ukončení optických kabelů:
- kabel -> konektory -> optická kazeta -> optická vana -> datový rozvaděč
- zakončení jednotlivých vláken kabelu konektory:
1) lepením konektorů (epoxidové lepidla, Hot-Melt, MOLEX, AMP) – díky útlumům na spoji tuto technologii nedoporučujeme
2) mechanickým konektorem - dočasné řešení
3) navaření pigtailu (optický konektor s 900 µm vláknem) – téměř nulové útlumy na svárech

Optická vana s optickou kazetou, ve které jsou uloženy optické sváry (vlákna kabelu <-> pigtaily) a vyvedeny konektory do čela vany:

Optický rozvaděč:

Svařování optických vláken:
Je potřeba dodržet správný technologický postup, ve zkratce:
- odstranění sekundární a  primární ochrany vláken
- nasazení ochrany sváru na jedno ze dvou k sobě svařovaných vláken
- očištění vlákna od nečistot
- zalomení vláken v lámačce
- založení vláken do svářečky
- svaření vláken a provedení tahové zkoušky

Svářečka a lámačka optických vláken:

Výhody svařování optických vláken:
- téměř nulový útlum sváru 0,00dB – 0,08dB (útlum na spojce je cca 0,3dB – 0,5dB)
- snadná kontrola sváru ihned po provedení sváru
- rychlost provedení sváru a následného zapečení teplem smrštitelné ochrany sváru
- možnost záznamu sváru
- 100% jistota funkčnosti spoje
- nejspolehlivější a nejkvalitnější metoda spojování optických vláken
Pomohly Vám informace na této stránce?