česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

IP krytí

Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.

Popisné schéma: IP 12XY
1 První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.
2 Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.
X Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.
Y Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.

Druhy krytí a jejich hodnoty

První číslice v označení stupně krytí

Stupeň krytí před nebezpečným dotykem před vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2x prstem malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3x nástrojem drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4x nástrojem velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5x jakoukoli pomůckou prachu částečně = ochrana před prachem
IP 6x jakoukoli pomůckou prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Druhá číslice v označení stupně krytí před vniknutím vody
IP x0 bez ochrany
IP x1 kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP x2 kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP x3 šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IP x4 stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP x5 tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou
IP x6 při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP x7 při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP x8 při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Přídavné písmeno Význam
A  Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm
B Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm
C Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm
D Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm
H Zařízení vysokého napětí
M Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S  Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu
W Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek

V předmětových normách výrobku mohou být použita i jiná písmena, ale neměla by kolidovat s výše uvedenými doplňkovými písmeny.


Příklad :
rozvaděčová skříň má označení krytí IP 55 DW:

před nebezpečným dotykem "jakoukoli pomůckou"
před vniknutím cizích předmětů " prachu částečně = ochrana před prachem“
před vniknutím vody " tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou "
před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm
je vhodná pro použití za stanovených povětrnostních podmínek


Převodní tabulka mezi stupněm krytí a grafickou značkou:


Pomohly Vám informace na této stránce?