česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Co je to RoHS?

RoHS je evropskou směrnicí zakazující používaní a prodej nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tato direktiva nese označení (2002/95/EC) a byla vydána Evropskou komisí 27. ledna 2003. Směrnice RoHS vstoupila v platnost 1.července 2006 a je závazná pro všechny státy EU. RoHS omezuje obsah olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu a retardanty hoření (PBB, PBDE) nad povolené hodnoty.Cílem je zakázat používání těchto šesti látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Výrobci zařízení zodpovídají za to, že jejich výrobky neobsahují zmíněných šest zakázaných látek. Direktiva se nevztahuje přímo na jednotlivé komponenty a polotovary a tak výrobci konečného zařízení jsou povinni provést takové kroky, aby všechny materiálové části, které jsou použity v jejich výrobcích, neobsahovaly určené látky.
Ačkoliv RoHS direktiva platí pouze pro EU, výrobci elektrického a elektronického zařízení mimo EU mají stejnou povinnost, pokud jsou jejich výrobky importovány jednotlivými státy EU.

Direktiva se vztahuje na následující výrobky:
  • Domácí elektrospotřebiče
  • Telekomunikační komponenty a počítačové zařízení
  • Spotřební elektronika
  • Osvětlovací zařízení
  • Elektrické nástroje
  • Hračky, sportovní potřeby
  • Výdejní automaty
  • Žárovky
  • Veškerá elektrická a elektronická zařízení pod napětím do 1 000 V

Prohlášení RoHS jednotlivých produktů strukturované kabeláže Solarix najdete zde.
Zdroj: www.sgs.cz

Pomohly Vám informace na této stránce?