FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Nové nařízení EU č. 305/2011 (tzv. CPR) - jsme připraveni

publikováno: 28.6.2017
Od 1.7.2017 začíná v zemích Evropské unie platit nařízení č. 305/2011 (tzv. CPR) i pro výrobce datových a komunikačních kabelů. Strukturovaná kabeláž Solarix je na požadavky, které tento dokument na výrobce klade, připravena.
CPR (Construction Product Regulation) je dokument vydaný Evropskou unií, který nařizuje výrobcům stavebních prvků, uvádět na trh v EU pouze výrobky, které byly řádně klasifikovány a označeny v souladu s tímto nařízením. Od 1.7.2016 jsou do CPR zahrnuty i datové a komunikační kabely, které jsou pevnou součástí stavby (tj. pevná horizontální nebo páteřní kabeláž). Po ročním přechodném období, tedy od 1.7.2017, jsou i výrobci datových a komunikačních kabelů povinni toto nařízení respektovat. U každého kabelu, který spadá do CPR, musí být deklarována tzv. třída reakce na oheň, která určuje chování kabelu při požáru. Více informací o CPR najdete v naší infografice zde.

Solarix se na CPR připravuje již od samého začátku, kdy byly komunikační kabely do nařízení č. 305/2011 zahrnuty. V této chvíli naše kabely splňují požadavky nařízení CPR a s ním souvisejících standardů. To znamená, že:

  • kabely Solarix byly řádně otestovány nezávislým oznámeným subjektem (tzv. notified body)
  • testy proběhly v řežimech ověřování stálosti vlastností v systému 1+ u B2ca a Cca kabelů a v systému 3 u Eca kabelů
  • všechny kabely Solarix jsou označeny novým produktovým štítkem, který obsahuje povinné údaje, především pak deklarovanou třídu reakce na oheň (např. B2ca s1 d1 a1)
  • třída reakce na oheň je rovněž uvedena přímo na plášti kabelu
  • všechny kabely jsou označeny výrobní šarží jak požaduje ČSN EN 50575 v bodě 6.3.2.4
  • u každého produktu je na webových stránkách k dispozici ke stáhnutí prohlášení o vlastnostech (tzv. Declaration of Performance resp. DoP)
  • třída reakce na oheň byla u kabelů Solarix doplněna také v obchodních dokumentech (např. faktura nebo dodací list) a rovněž ve všech produktových materiálech (např. datasheety, nebo stránky produktu)

Pro lepší přehlednost připojujeme tabulku kabelů Solarix rozdělených dle typu pláště, deklarované třídy reakce na oheň a systému posuzování stálosti vlastností:


Další informace získáte na produktové lince Solarix +420 840 505 555 nebo webových stránkách www.solarix.cz popř. e-mailu info@solarix.cz.

Chcete pravidelně dostávat podobné informace a novinky o trendech ve strukturované kabeláži i další zajímavosti? Sledujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, TwitterLinkedIn

O Solarixu
Solarix je systém strukturované kabeláže, který nabízí kompletní řešení pro budování pasivních částí počítačových sítí. Vyznačuje se především vynikajícím výkonem, spolehlivostí, jednoduchou instalací a také výbornou cenou. Díky svým vlastnostem a šířce nabízených metalických i optických komponentů, a také rozvaděčů, je systém Solarix určen pro všechny velikosti a typy sítí.


Pomohly Vám informace na této stránce?