Linked In Twitter

10GBASE-T a strukturovaná kabeláž

Ještě nedávno se v souvislosti se strukturovanou kabeláží (resp. její metalickou částí) mluvilo o gigabitovém ethernetu jako o hranici, kterou bude velmi obtížné překonat. Nicméně 1Gbps dnes již není maximální přenosovou rychlostí, kterou je možné na měděných kroucených párech dosahovat. Dokladem této skutečnosti je ethernetový standard 10GBASE-T, který byl schválen v červnu 2006 a jehož návrhem se zabývala pracovní skupina IEEE 802.3an. S nasazením tohoto protokolu s přenosovou rychlostí až 10Gbps se v době jeho vzniku počítalo především u páteřních rozvodů, v SAN (Storage Area Networks) a rovněž datových centrech. V současné době je stále častější využití komponentů strukturované kabeláže podporující 10GBASE-T i pro horizontální rozvody – tj. k uživateli přímo na stůl.

1. Protokol 10GBASE-T na již existujících kabelážích
Možností provozovat protokol 10GBASE-T na současných kabelážních systémech kategorie 5E a 6 se zabývají dokumenty s označením TIA TSB 155 resp. ISO/IEC 24750. Z výsledků testování vyplynulo, že např. kabeláže kategorie 5E protokol 10GBASE-T nepodporují a že u nestíněné kategorie 6 je možné provozovat rychlost 10Gbps jen na vzdálenost maximálně do 55m. U stíněné kategorie 6 je možné dosahovat větších vzdáleností než u nestíněné verze, nicméně pro bezproblémový provoz protokolu 10GBASE-T je vhodné u všech nových instalací použít prvky kategorie 6A , kategorie 7 nebo 7A. Právě kategorie 6A resp. Class EA vznikla z důvodu plné podpory protokolu 10GBASE-T, a to jak na stíněné, tak i nestíněné kabeláži. Faktorem, který hraje důležitou roli v omezení délky segmentu u současné kategorie 6, je Alien Crosstalk (tzv. cizí přeslech). Jedná se o přeslech mezi páry v různých kabelech v jednom kabelovém svazku

2. Požadavky na nové kabelážní systémy pro 10GBASE-T
Pro plnohodnotný provoz protokolu 10GBASE-T byla definována „nová“ kategorie 6 resp. „nová“ třída vedení Class E, která má specifikovánu šířku pásma až do 500 MHz. Označení specifikace této nové skupiny produktů je „Augmented Category 6“ (tj. kategorie 6A v TIA 568B.2-10 resp. TIA 568C.2) nebo třída vedení Class EA (v ISO/IEC 11801 Amendment 2). Jak již bylo zmíněno, cílem je plná podpora protokolu 10GBASE-T a tedy rychlosti 10Gbps na všech délkách a všech typech kabeláže (tj. UTP i STP), a to jak na tzv. lince (Permanent Link), tak kanálu (Channel). Rovněž byla v ISO/IEC standardech redefinována kategorie 7 resp. třída vedení Class F, a to z šířky pásma 600 MHz na 1 000 MHz s označením Class FA resp. kategorie 7A.

V souvislosti s cizím přeslechem byly do standardů přidány dva parametry, které mají zajistit funkčnost nainstalované kabeláže právě z pohledu parametrů určující Alien Crosstalk. Jsou to PSANEXT (Power Sum Alien Near End Crosstalk) a PSAACR-F (Power Sum Alien Attenuation to Crosstalk Ratio from the Far End). Oba tyto parametry odpovídají svým původním variantám, které byly popsány v předchozí části (tj. PSNEXT a PSACR-F), pouze s tím rozdílem, že neudávají přeslech mezi jednotlivými páry v jednom kabelu, ale přeslech mezi páry v různých kabelech v jednom kabelovém svazku.


Pomohly Vám informace na této stránce?